غلتکها

در يك سيستم آسياب غلتكي ،غلتكها از جنس استنلس استيلStainless steelضد زنگ يا آهن وشامل سه گروه هستند كه عبارتست از
Berak Rolls – يا غلتك هاي خرد كننده كه داراي شيارهاي گود ودرشت هستند.
Scratch Rolls – يا غلتكهاي ساينده كه دار ي شيار هاي كوچكتر از غلتك هاي خرد كننده هستند.
Reduction Rolls –يا غلتك هاي نرم كننده مخصوص به خود هستند وممكن است يك سري چند تايي از آنها هم زمان مشغول كار باشند.
سيستم غلتكهاي خرد كننده شامل ۶-۴ دستگاه غلتك است كه هريك به يك الك ختم مي شوند در برخي از سيستم ها الك ها فقط در غلتكهاي سوم وچهارم وجود دارندوساير غلتك ها بدون الك هستند
گندم كامل وارد اين سيستم شده و ابتدا به غلتك خرد كننده اول وسپس به غلتكهاي خردكننده بعدي مي رود،عمل غلتك اول شكافتن دانه است ولي غلتكهاي بعدي آندوسپرم را از پوسته وجوانه جدا كرده وآن رانرم مي كنند.
غلتكهاي خرد كننده به صورت جفت جفت قراردارند كه دانه گندم در فاصله بين آنها قرارگرفته وخرد ونرم مي شود .
هر غلتك به شكل استوانه اي است به قطر ۲۵۰ ميليمتر ،وبطول۱۰۰۰يا ۱۲۵۰ميليمتر در سيستم هاي انگليسي شيارها به طور مورب وموازي قراردارند.در حالي كه درسيستم هاي آمريكايي شيارها به طور افقي و موازي هستند،فاصله بين دو غلتك قابل تنظيم است ودر غلتكهاي رويي فاصله كمي كمتر از قطردانه ودرغلتكهاي بعدي بتدريج از اين مقدار كمتر مي شود،محور يك جفت غلتك ممكن است با افق زاويه ۴۵ درجه يا ۳۰درجه تشكيل داده يا موازي باشند در هر زوج غلتك يكي از آنها بر خلاف جهت ديگري ويكي از آنها با افق وزائيه حدود ۳۰ تا ۴۵ درجه تشكيل مي دهد اما نمي توان آنها را به صورت موازي هم قرار داد.اختلاف سرعت غلتك ها حدود ۱ به۵/۲است وسرعت غلتك ها ۲۸۰تا۴۵۰ دور در دقيقه وحدود ۵تا ۷ متر برثانيه است،تعدادشيارها در غلتك اول۸تا ۱۲ شيار در هر اينچ ودر غلتك چهارم ۲۸ شيار در اينچ است.
مقطع دهانه شبيه به عدد هفت است كه يك بازوي آن كوتاهتر از بازوي ديگر است.هنگام كار غلتكها،شيارهاي موجود روي سطح آنها به صورت شيار روبه رو يا شيار با شيار،رو به پشت يا شيار با دنده،پشت به رو يا دنده باشيار،پشت به پشت قرار ميگيرند.موقع حركت با ايجاد نيروي برشي دانه را خرد ويا ذرات را به ذرات كوچكتر تبديل مينمايدوبه اين ترتيب در اولين غلتك خرد كننده دانه فقط شكافته مي شود ومقدار ارد حاصل صفر ودر صورت ساخته شدن مقدار آن بسيار ناچيز است. در عمل شيار يك غلتك كه داراي حركت كند تري است دانه گندم را نگه داشته وشيار غلتك دوم كه داراي سرعت بيشتري است دانه را مي شكافد وكمي آرد ومقدار بيشتري ذرات آندوسپرم پوسته وجوانه به دست مي آيد.
در هر حال نقش اصلي غلتكهاي خرد كننده در درجه اول شكافتن دانه،خرد كردن وتبديل آن به ذرات با اندازه هاي مختلف است .
در محصول از غلتك هاي خرد كننده اول بزرگترين ذرات ،پوسته چسبيده به آندوسپرم است ذرات متوسط حاصل از اين غلتكها عبارتند از سولينا وMiddingsو كوچكترين آنها آرداست.ذرات حاصال از غلتك هاي خرد كننده اول از روي الك هاي سيمي كه متناسب با اندازه آنها انتخاب شده عبور داده مي شود وباقيمانده روي اين الك ها به غلتك دوم فرستاده مي شود،طرزكارغلتك هاي دوم مشابه غلتكهاي اول است با تفاوت كه فا صله غلتك ها كمتر است ودر نتيجه گندم خرد شده را به ذرات ريزتري تبديل مي نمايد.
اين عمليات هم چنان ادامه مي يابد وهر بار فاصله غلتكها كم شود تادر نتيجه ذرات آندوسپرم از پوسته جدا شوندوذرات سمولينا كوچكتر شوند.
طي خرد شدن دانه غلتكها گرم شده موجب خشك شدن پوسته خارجي وشكنندگي آن مي شوند، در اثر بالا رفتن دما ممكن است به گلوتن هم آسيب برسد بنابراين در چنين مواردي لازم است غلتك ها با روش مناسب سرد شوند .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دوست دارید به بحث ملحق شوید؟
Feel free to contribute!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *