مطالب توسط hamid

واژه گان

-موادي كه براي تبديل شدن به آرد وارد غلتكها مي شوند. Sealping- جدا كردن ذرات خيلي درشت وزبر Mesh number – تعداد سوراخ در هر اينچ مربع كه بستگي به قطر رشته هاي سيم توري الك هم دارد. Screen Apertuer- فاصله بين دو رشته سيم در الك ها وبه عبارت ديگر قطر دهانه منافذ توري […]

نگهداری آرد گندم

آرد گندم چنانچه پس از توليد در شرايط مناسب نگهدار ي نشود بسرعت فاسد مي شود به اين ترتيب كه اسيدهاي چرب غير اشباع آن مانند اسيد لينولئيك و لينولينك اكسيده شده و در نتيجه اسيديته آرد افزايش مي يابد آفات انباري به آرد حمله كرده و كيفيت آن را كاهش مي دهند به علاوه […]

درصد استخراج آرد

در صد استخراج آرد عبارت است از مقدار وزني آرد حاصل از ۱۰۰ قسمت گندم تميز شده وبدون ناخالصي كه از آن به عنوان عامل تعيين ميزان بازدهي گندم در آسياب ،كارايي سيستم آسياب،كيفيت آسيابي گندم ومناسب بودن آرد براي توليد فراورده هاي مختلف استفاده مي شود. بديهي است ميزان آرد حاصل از مقدار معيين […]

غلتک های نرم کننده

سطح استوانه اين غلتك ها در بيشتر موارد صاف يا داري شيار ملايم است و اين سيستم از ۸ تا ۱۶ جفت غلتك يا مرحله تشكيل شده كه بسته به نوع گندم مصرفي ، رطوبت ، درصد استخراج وساير كيفيات آرد مورد نظر متغيراست.از غلتك هاي نرم كننده براي خرد كردن اجزاي دانه استفاده مي […]

غلتک های ساینده

تفاوت اين غلتك ها با غلتك هاي خرد كننده در اين است كه سطح استوانه آنها داراي شيار هاي بسيار ريزي است به نحوي كه در هر سانتيمتر آن حدود ۲۰ شيار قرار دادرد ، تعداد غلتك هاي اين سيستم ۲ تا ۴ جفت است . موادي كه وارد اين قسمت مي شوند عبارتند از […]

دستگاه تصفیه کننده

اولين بار توسط شركت پيلسبوري طراحي و در كارخانه هاي به كار گرفته شد .نام ديگر اين دستگاه الك كورپا است .اين دستگاه براي درجه بندي ذرات حاصل غلتك هاي خرد كننده است كه در عمل داراي تركيبات اشكال ، ابعاد و وزنهاي مختلف هستند ، گرانول هاي نشاسته گرد و حدود ۵۰ ميكرون هستند، […]

الک کردن

بعد از هر جفت غلتك يك دستگاه الك براي جدا كردن آندئسپرم ، جوانه وپوسته از يكديگر قراردارد،قطر سوراخها براي آرد هاي مختلف و جدا كردن مواد مختلف استاندارد شده است و جنس الكها بيشتر از تورهاي سيمي مخصوص است ، اما از نخ ابريشم و نايلون هم براي بافتن تورها استفاده مي شود. بطو […]

غلتکها

در يك سيستم آسياب غلتكي ،غلتكها از جنس استنلس استيلStainless steelضد زنگ يا آهن وشامل سه گروه هستند كه عبارتست از Berak Rolls – يا غلتك هاي خرد كننده كه داراي شيارهاي گود ودرشت هستند. Scratch Rolls – يا غلتكهاي ساينده كه دار ي شيار هاي كوچكتر از غلتك هاي خرد كننده هستند. Reduction Rolls […]

سیستم آسیاب های غلتکی

پس از مشروط كردن گندم،براي توليد ارد مراحلي بعدي عبارتست از عبور دادن دانه ها از يك سري غلتك به اندازه ها وحلات مختلف كه در آنها دانه كامل به ذرات كوچتري تقسيم مي شود. در هر مرحله خرد كردن ،مقداري از موادي كهGrind خوانده مي شود وشامل ذرات درشت ،زبر ،ريزونرم است به دست […]